มาตรการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้านการศึกษาช่วงวิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรการศึกษาและประชาชนทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้านการศึกษาช่วงวิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษา…

InfoQuest Limited

5 ส.ค. 64

ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 4 ม.ค. 2564 >> copy จาก โปรแกรม XCalendar

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 27 พ.ย.-04 ก.พ. COL เสนอซื้อ 640,000,000 หุ้น หุ้นละ 19.00 บาท ธันวาคม 2563 04 ธ.ค.-14 ม.ค. ASK เสนอซื้อ 175,983,049 หุ้น หุ้นละ 18.30 บาท 23 ธ.ค.-28 ม.ค. OTO เสนอซื้อ 72,662,600 หุ้น หุ้นละ 2.40 บาท มกราคม 2564 19 ม.ค.-23 ก.พ. NVD เสนอซื้อ 380,659,951 หุ้น หุ้นละ 2.52 บาท มกราคม 2564 04 ม.ค. […]

InfoQuest Limited

12 มี.ค. 64

ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 12 มี.ค. 2564 >> copy จาก โปรแกรม XCalendar

มีนาคม 2564 12 มี.ค. BUI XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ CMC XD หุ้นละ 0.00324 บาท ปันผลจากกำไรสะสม หุ้นปันผล 35 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม DDD XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ EA XD หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม ECL XD หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม FN XD […]

InfoQuest Limited

12 มี.ค. 64

TMBAM: NAV of Open-Ended Funds (11/03/21) >> copy จาก Excel (Test)

Fund Code Fund Name (Thai) Valuation Date (dd/mm/yy) NAV PER UNIT BID / BUY OFFER / SELL TOTAL NAV / FUND SIZE TMBMF กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี  11-Mar-21 22.0365 22.0365 22.0366 4,324,501,372.85 TMBCB กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 11-Mar-21 17.2367 17.2367 17.2368 92,739,467.94 TMB50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 11-Mar-21 95.9802 95.8842 96.0763 13,736,705,307.28 TMBTM กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ 11-Mar-21 13.8678 13.8678 13.8679 18,624,411,577.77 TMB50DV…

InfoQuest Limited

12 มี.ค. 64

ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 มี.ค. 2564 >> copy จาก โปรแกรม XCalendar

มีนาคม 256411 มี.ค. ACE XD หุ้นละ 0.018 บาท (รอบ 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมAJ XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิAS XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิAYUD XD หุ้นละ 0.77 บาท (รอบ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิBGRIM XD หุ้นละ 0.30 […]

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64

สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 8 มี.ค.64 >> copy จาก Excel

วันที่ XD ชื่อหุ้น ปันผล/หุ้น ชนิดปันผล รอบดำเนินงาน วันที่จ่ายปันผล หมายเหตุ 8 มี.ค.64 AMA 0.20 บาท เงินสด 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม 7 พ.ค.64 – 8 มี.ค.64 BROCK 0.02 บาท เงินสด 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 29 เม.ย.64 – 8 มี.ค.64 B-WORK 0.1912 บาท เงินสด 1 ต.ค.-31 ธ.ค.63 24 มี.ค.64 – 8 มี.ค.64 DRT 0.22 บาท เงินสด 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 14 […]

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64

พยากรณ์อากาศประจำวัน >> copy จากเว็บไซต์

ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก…

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64

TEST – แบบ 59 >> copy จากเว็บไซต์

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/03/2564 50,000 0.98 ซื้อ Link กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL) นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/03/2564 1,554,500 2.84 ซื้อ Link คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) นาย ปัญญ์ เกษมทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ…

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64

TEST: มติครม. แบบมีตาราง Merge Cell

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบดังนี้ 1. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 152) ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป กบง. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 (ครั้งที่ 22) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลั…

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64

TEST: Forward P/E ตลาดหุ้นไทย >> copy จาก Excel

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปภาพรวมอัตราส่วนระหว่างราคาหลักทรัพย์ต่อกำไรสุทธิคาดการณ์ต่อหุ้น (Forward P/E ratio) ของตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) เทียบกับตลาดในภูมิภาค ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ค่า Forward P/E ของ SET และ MAI อยู่ที่ 19.33 เท่า และ 26.47 เท่า ตามลำดับ ประเทศ 28 ก.พ. 63 31 ม.ค. 64 28 ก.พ. 64 ฮ่องกง 10.95 11.34 11.37 mai 16.30 13.27 13.50 จีน 11.49 12.45 14.03 เวียดนาม 16.67 14.91 14.58 สิงคโปร์ 13.07 […]

InfoQuest Limited

10 มี.ค. 64
1 2 3 13