TEST – แบบ 59 >> copy จากเว็บไซต์

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN)นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุลผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/256450,0000.98ซื้อLink
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL)นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/25641,554,5002.84ซื้อLink
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW)นาย ปัญญ์ เกษมทรัพย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/2564200,0002.46ขายLink
เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) บมจ.(KWM)นาง พนตา ทองคำใสผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/2564570,0004.80ขายLink
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET)นาย ซื่อ หยง เสิ่นผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/25641,470,8002.37ซื้อLink
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET)นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์ผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/25641,200,7002.38ขายLink
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN)นางสาว มนัสนันท์ เชื้อบุญจันทร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ02/03/256420,1002.66ขายLink
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN)นางสาว มนัสนันท์ เชื้อบุญจันทร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ08/03/256415,0002.90ขายLink
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN)นางสาว มนัสนันท์ เชื้อบุญจันทร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ08/03/256415,0002.92ขายLink
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN)นาง วราภรณ์ คำมะนิดผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/256420,0005.50ขายLink
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT)นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/256416,5004.39ซื้อLink
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA)นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ)หุ้นสามัญ09/03/256415,210,8007.00ซื้อLink
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA)นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/256415,210,8007.00ซื้อLink
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(WHA)นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิทผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/2564200,0003.40ซื้อLink
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(WHA)นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิทผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/25641,000,0003.42ขายLink
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME)นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชาคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายบุญชัย พุทธาโกฐิรัตน์)หุ้นสามัญ10/03/256450,00019.10ซื้อLink
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)นาง ประพีร์ บุรีคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประสาน ภิรัช บุรี)หน่วยทรัสต์09/03/256430,8009.40ซื้อLink
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD)นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/25646,000,0001.29ขายLink
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD)นาย วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุลผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น09/03/25646,000,0000.25ซื้อLink
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ04/03/256410,00012.70ซื้อLink
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/256430,00012.70ซื้อLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้รายงานหุ้นสามัญ05/03/25644,000,0005.30ซื้อLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้รายงานหุ้นสามัญ08/03/25645,287,9005.39ซื้อLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/25641,897,1005.34ซื้อLink
บูติคนิวซิตี้ บมจ.(BTNC)นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยาผู้รายงานหุ้นสามัญ16/02/256410012.00ซื้อLink
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PERM)นาย ชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น08/03/2564400,7000.74ขายLink
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PERM)นาย ชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น09/03/2564232,0000.81ขายLink
แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PAF)นาย สมมาต ขุนเศษฐผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/2564334,0000.73ซื้อLink
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางบุษกร พานิช)หุ้นสามัญ08/03/2564368,2007.00ขายLink
เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(META)นาย ชนน วังตาลผู้รายงานหุ้นสามัญ10/03/25642,000,0000.39ซื้อLink
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO)นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ08/03/2564100,0007.90ขายLink
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO)นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ08/03/2564160,5007.90ขายLink
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO)นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ08/03/2564339,5007.85ขายLink
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO)นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ08/03/256416,1007.85ขายLink
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO)นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ08/03/256420,0007.85ขายLink
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO)นาย ธันยกร อัชญาวัฒน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ08/03/2564463,9007.85ขายLink
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI)นาย จตุรภัทร หนูแดงผู้รายงานหุ้นสามัญ08/03/2564750,0004.16ขายLink
วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VCOM)นาย ปัญญ์ เกษมทรัพย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/2564100,0004.94ขายLink
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL)นางสาว ชัชชนิญา ไกรโชติชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ10/03/25644,1002.18ซื้อLink
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL)นาย จิตติพงษ์ โมระเสริฐผู้รายงานหุ้นสามัญ10/03/2564130,0002.16ขายLink
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL)นาย ยุทธนา แต่ปางทองผู้รายงานหุ้นสามัญ10/03/2564500,0002.10ขายLink
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT)นาย สมรัฐ เทพนวลผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/256440,00040.12ขายLink
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT)นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ08/03/256410,00039.75ซื้อLink
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN)นาง กิติยา นีบเลอร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/256440,0003.03ซื้อLink
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN)นาย วิเชียร แสงวงศ์กิจคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสุภา แสงวงศ์กิจ)หุ้นสามัญ09/03/25647,0003.04ซื้อLink
สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPI)นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาผู้รายงานหุ้นสามัญ10/03/256470,00061.50ขายLink
สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPI)นาย บุญเกียรติ โชควัฒนานิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไตรค่า จำกัด)หุ้นสามัญ10/03/256470,00061.50ซื้อLink
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)นางสาว กรรณิกา บุญรอดผู้รายงานหุ้นสามัญ10/03/25645,0001.35ซื้อLink
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP)นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/2564200,00014.60ซื้อLink
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP)นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/2564150,00014.70ซื้อLink
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP)นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/2564350,00014.64ซื้อLink
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL)นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คผู้รายงานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX08/03/256410044.25ขายLink
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)นาย ยุทธ ชินสุภัคกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ08/03/2564166,8005.58ซื้อLink
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK)นาง ชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์ผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น09/03/25643,40012.30ขายLink
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK)นาง ชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์ผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น09/03/256460012.30ขายLink
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK)นาย ปิยะพงศ์ อาจมังกรผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/256478,10015.50ขายLink
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCGP)นาย สุชัย กอประเสริฐศรีคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอรวรรณ กอประเสริฐศรี)หุ้นสามัญ10/03/25641,00043.75ซื้อLink
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN)นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองผู้รายงานหุ้นสามัญ08/03/2564241,7004.65ซื้อLink
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN)นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรืองผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/2564212,5005.22ซื้อLink
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT)นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง (DW)01/03/256441,053,597รับโอนLink
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT)นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง (DW)03/03/2564460,0000.31ขายLink
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT)นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง (DW)04/03/25641,450,0000.40ขายLink
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT)นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง (DW)05/03/2564100,0000.40ขายLink
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT)นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง (DW)08/03/25641,018,5000.31ขายLink

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม