สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 8 มี.ค.64 >> copy จาก Excel

วันที่ XDชื่อหุ้นปันผล/หุ้นชนิดปันผลรอบดำเนินงานวันที่จ่ายปันผลหมายเหตุ
8 มี.ค.64AMA0.20 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม7 พ.ค.64
8 มี.ค.64BROCK0.02 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6329 เม.ย.64
8 มี.ค.64B-WORK0.1912 บาทเงินสด1 ต.ค.-31 ธ.ค.6324 มี.ค.64
8 มี.ค.64DRT0.22 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
8 มี.ค.64GFPT0.20 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6329 เม.ย.64
8 มี.ค.64JCT3.50 บาทเงินสดกำไรสะสม28 เม.ย.64
8 มี.ค.64KIAT0.01 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6319 เม.ย.64
8 มี.ค.64MEGA0.54 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม23 เม.ย.64
8 มี.ค.64QLT0.25 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
8 มี.ค.64SEAOIL0.00740741 บาทเงินสดกำไรสะสม5 พ.ค.64
8 มี.ค.64SEAOIL15 : 1หุ้นกำไรสะสม5 พ.ค.64
8 มี.ค.64SONIC0.055 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
8 มี.ค.64SYNEX0.40 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
8 มี.ค.64TK0.42 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6313 พ.ค.64
8 มี.ค.64TTW0.30 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
8 มี.ค.64TU0.40 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6321 เม.ย.64
8 มี.ค.64TU0.40 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6321 เม.ย.64
8 มี.ค.64UTP0.39 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม27 พ.ค.64
9 มี.ค.64ASIMAR0.10 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
9 มี.ค.64BIZ0.15 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6322 เม.ย.64
9 มี.ค.64BTW0.02 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
9 มี.ค.64CPL0.02 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6310 พ.ค.64
9 มี.ค.64CPL0.02 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6310 พ.ค.64
9 มี.ค.64CTARAF0.0814 บาทเงินสด1 ต.ค.-31 ธ.ค.6322 มี.ค.64
9 มี.ค.64FSMART0.30 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6329 เม.ย.64
9 มี.ค.64LIT0.18 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6316 เม.ย.64
9 มี.ค.64MTI4.51 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6313 พ.ค.64
9 มี.ค.64NKI1.50 บาทเงินสดกำไรสะสม21 พ.ค.64
9 มี.ค.64RT0.085 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
9 มี.ค.64SAAM0.013 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
9 มี.ค.64SMK2.20 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
9 มี.ค.64SUPEREIF0.15343 บาทเงินสด1 ต.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม26 มี.ค.64
9 มี.ค.64TCCC1.80 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6322 เม.ย.64
9 มี.ค.64TQM1.15 บาทเงินสดกำไรสะสม14 พ.ค.64
9 มี.ค.64UVAN0.17 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม28 พ.ค.64
9 มี.ค.64XO0.44 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6312 พ.ค.64
10 มี.ค.64AIMCG0.1273 บาทเงินสด1 ต.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม23 มี.ค.64
10 มี.ค.64AIMIRT0.2175 บาทเงินสด1 ต.ค.-31 ธ.ค.6323 มี.ค.64
10 มี.ค.64AIRA0.013 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
10 มี.ค.64ALLY0.055 บาทเงินสด1 ต.ค.-31 ธ.ค.6319 มี.ค.64
10 มี.ค.64AMANAH0.13 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
10 มี.ค.64ASN0.011111111111 บาทเงินสดกำไรสะสม27 เม.ย.64
10 มี.ค.64ASN5 : 1หุ้นกำไรสะสม27 เม.ย.64
10 มี.ค.64ASP0.12 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6317 พ.ค.64
10 มี.ค.64BDMS0.55 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม23 เม.ย.64
10 มี.ค.64BH2.05 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม10 พ.ค.64
10 มี.ค.64BH-P2.05 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม10 พ.ค.64
10 มี.ค.64BOFFICE0.1704 บาทเงินสด1 ต.ค.-31 ธ.ค.6325 มี.ค.64
10 มี.ค.64BROOK0.015 บาทเงินสดกำไรสะสม30 เม.ย.64
10 มี.ค.64EGCO3.50 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6327 เม.ย.64
10 มี.ค.64ICN0.08 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
10 มี.ค.64LST0.22 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6310 พ.ค.64
10 มี.ค.64NSI4.75 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6322 เม.ย.64
10 มี.ค.64SCP0.38 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
10 มี.ค.64SFT0.0711 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม25 พ.ค.64
10 มี.ค.64SIS1.00 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
10 มี.ค.64SISB0.076 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
10 มี.ค.64SNP0.25 บาทเงินสด1 ต.ค.-31 ธ.ค.6319 พ.ค.64
10 มี.ค.64SPRIME0.160 บาทเงินสด1 ต.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม22 มี.ค.64
10 มี.ค.64TFG0.055 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม12 พ.ค.64
10 มี.ค.64TNR0.26 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
10 มี.ค.64TPIPL0.03 บาทเงินสดกำไรสะสม10 พ.ค.64
10 มี.ค.64UOBKH0.10 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
10 มี.ค.64VL0.05 บาทเงินสดกำไรสะสม21 พ.ค.64
10 มี.ค.64WORK0.28 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
10 มี.ค.64WPH0.0376 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
11 มี.ค.64ACE0.018 บาทเงินสด1 เม.ย.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม13 พ.ค.64
11 มี.ค.64AJ0.40 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
11 มี.ค.64AS0.30 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
11 มี.ค.64AYUD0.77 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6313 พ.ค.64
11 มี.ค.64BGRIM 0.30 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม11 พ.ค.64
11 มี.ค.64BM0.08 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
11 มี.ค.64CNT 0.05 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
11 มี.ค.64CPI0.11 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
11 มี.ค.64ETE0.0373 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6319 พ.ค.64
11 มี.ค.64GBX0.03 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6312 พ.ค.64
11 มี.ค.64HANA0.75 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม17 พ.ค.64
11 มี.ค.64IP0.0234 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6318 พ.ค.64
11 มี.ค.64IP2.50 : 1หุ้น1 ม.ค.-31 ธ.ค.6318 พ.ค.64
11 มี.ค.64KK0.03 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6317 พ.ค.64
11 มี.ค.64MSC0.30 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
11 มี.ค.64NDR0.05 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
11 มี.ค.64PSH0.65 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
11 มี.ค.64PTG0.50 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
11 มี.ค.64STC0.016 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.636 พ.ค.64
11 มี.ค.64SUSCO0.09 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6313 พ.ค.64
11 มี.ค.64SVOA0.05 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 เม.ย.64
11 มี.ค.64SVOA-P0.05 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 เม.ย.64
11 มี.ค.64TIP1.30 บาทเงินสดกำไรสะสม
11 มี.ค.64TMD1.40 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6310 พ.ค.64
11 มี.ค.64TNP0.04 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6319 พ.ค.64
11 มี.ค.64UEC0.04 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม19 พ.ค.64
11 มี.ค.64WINNER0.10 บาทเงินสดกำไรสะสม14 พ.ค.64
12 มี.ค.64BUI0.25 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
12 มี.ค.64CMC0.00324 บาทเงินสดกำไรสะสม25 พ.ค.64
12 มี.ค.64CMC35 : 1หุ้นกำไรสะสม25 พ.ค.64
12 มี.ค.64DDD0.50 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6310 พ.ค.64
12 มี.ค.64EA0.30 บาทเงินสดกำไรสะสม21 พ.ค.64
12 มี.ค.64ECL0.10 บาทเงินสดกำไรสะสม14 พ.ค.64
12 มี.ค.64FN0.0037 บาทเงินสดกำไรสะสม21 พ.ค.64
12 มี.ค.64FORTH0.20 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
12 มี.ค.64GCAP0.05 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
12 มี.ค.64HARN0.13 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
12 มี.ค.64HPF0.083 บาทเงินสด1 ต.ค.-31 ธ.ค.6331 มี.ค.64
12 มี.ค.64MAKRO0.60 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
12 มี.ค.64M-CHAI2.00 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64
12 มี.ค.64M-II0.150 บาทเงินสด1 ต.ค.-31 ธ.ค.6331 มี.ค.64
12 มี.ค.64M-STOR0.0960 บาทเงินสด1 ต.ค.-31 ธ.ค.6330 มี.ค.64
12 มี.ค.64NCH0.040 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6317 พ.ค.64
12 มี.ค.64PAP0.18 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6312 พ.ค.64
12 มี.ค.64PMTA0.70 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
12 มี.ค.64SE0.005 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
12 มี.ค.64SE10 : 1หุ้น1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
12 มี.ค.64THG0.30 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
12 มี.ค.64TIGER0.09 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม7 พ.ค.64
12 มี.ค.64TPIPP0.15 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
12 มี.ค.64TVO0.80 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
12 มี.ค.64TRUE0.07 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64
15 มี.ค.64ABPIF0.0526 บาทเงินสดกำไรสะสม26 มี.ค.64
15 มี.ค.64AGE0.10 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6319 พ.ค.64
15 มี.ค.64AH0.15 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
15 มี.ค.64AH10 : 1หุ้น1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
15 มี.ค.64BJCHI0.03 บาทเงินสดกำไรสะสม12 พ.ค.64
15 มี.ค.64CPT0.02 บาทเงินสดกำไรสะสม25 พ.ค.64
15 มี.ค.64DTCI0.40 บาทเงินสดกำไรสะสม5 พ.ค.64
15 มี.ค.64JKN0.2070 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64
15 มี.ค.64KPNPF0.08 บาทเงินสดกำไรสะสม26 มี.ค.64
15 มี.ค.64LANNA 0.30 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6318 พ.ค.64
15 มี.ค.64MCS0.60 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 เม.ย.64
15 มี.ค.64MJLF0.1175 บาทเงินสด1 ต.ค.-31 ธ.ค.6326 มี.ค.64
15 มี.ค.64PDG0.22 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
15 มี.ค.64SIRI0.04 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
15 มี.ค.64SKE0.015 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6312 พ.ค.64
15 มี.ค.64TKN0.10 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
15 มี.ค.64TKS0.20 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
15 มี.ค.64TPP0.40 บาทเงินสดกำไรสะสม7 พ.ค.64
15 มี.ค.64UAC0.14 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
16 มี.ค.64CMR0.052 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
16 มี.ค.64LALIN0.30 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
16 มี.ค.64LALIN0.06 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64ปันผลพิเศษ
16 มี.ค.64OR0.10 บาทเงินสดกำไรสะสม28 เม.ย.64
16 มี.ค.64SPCG0.65 บาทเงินสดกำไรสะสม14 พ.ค.64
16 มี.ค.64SSTRT0.315 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6329 มี.ค.64
16 มี.ค.64TQR0.014 บาทเงินสดกำไรสะสม11 พ.ค.64
17 มี.ค.64BSBM0.04 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม17 พ.ค.64
17 มี.ค.64CAZ0.02278 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
17 มี.ค.64CAZ20 : 1หุ้น1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
17 มี.ค.64JAK0.04 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
17 มี.ค.64PRIN0.06 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
17 มี.ค.64TAKUNI0.0375 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
18 มี.ค.64ML0.05 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6319 พ.ค.64
18 มี.ค.64PATO0.57 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6310 พ.ค.64
19 มี.ค.64KCAR0.22 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6324 พ.ค.64
19 มี.ค.64NTV0.87 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
19 มี.ค.64PYLON0.14 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
22 มี.ค.64CCET0.0094 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6317 พ.ค.64
22 มี.ค.64CCET12 : 1หุ้น1 ก.ค.-31 ธ.ค.6317 พ.ค.64
23 มี.ค.643K-BAT0.25 บาทเงินสดกำไรสะสม14 พ.ค.64
23 มี.ค.64DHOUSE0.03 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม5 พ.ค.64
23 มี.ค.64TMILL0.12 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6327 พ.ค.64
23 มี.ค.64TSTE0.115 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64
24 มี.ค.64RCL0.50 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม21 พ.ค.64
25 มี.ค.64SYMC0.0550 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
26 มี.ค.64FSS0.06 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6317 พ.ค.64
26 มี.ค.64SPG0.45 บาทเงินสดกำไรสะสม24 พ.ค.64
29 มี.ค.64DCON0.008 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
30 มี.ค.64SF0.20 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6319 เม.ย.64
1 เม.ย.64TNITY0.50 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6311 พ.ค.64
5 เม.ย.64COTTO0.029 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6322 เม.ย.64
5 เม.ย.64DCC0.044 บาทเงินสด1 ต.ค.-31 ธ.ค.6327 เม.ย.64
5 เม.ย.64Q-CON0.46 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6322 เม.ย.64
5 เม.ย.64TPS0.04 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6326 เม.ย.64
5 เม.ย.64TPS5 : 1หุ้น1 ม.ค.-31 ธ.ค.6326 เม.ย.64
7 เม.ย.64GPI0.05 บาทเงินสดกำไรสะสม27 เม.ย.64
7 เม.ย.64SCGP0.45 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6322 เม.ย.64
7 เม.ย.64SMPC0.43 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
8 เม.ย.64ATP300.03 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
8 เม.ย.64CHEWA0.0209 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
8 เม.ย.64SCC8.50 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6323 เม.ย.64
9 เม.ย.64BPP0.35 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6328 เม.ย.64
12 เม.ย.64AIE0.05 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
12 เม.ย.64BANPU0.15 บาทเงินสดกำไรสะสม30 เม.ย.64
12 เม.ย.64PJW0.1250 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
12 เม.ย.64S110.15 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
12 เม.ย.64SA0.195 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
12 เม.ย.64SA15 : 1หุ้น1 ม.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
12 เม.ย.64STA1.75 บาทเงินสด1 ต.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม29 เม.ย.64
12 เม.ย.64STGT2.00 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม28 เม.ย.64
12 เม.ย.64YUASA0.441 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.636 พ.ค.64
16 เม.ย.64FTE 0.04 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม30 เม.ย.64
16 เม.ย.64GC0.40 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
16 เม.ย.64KGI0.25 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.635 พ.ค.64
16 เม.ย.64SO0.0222 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
16 เม.ย.64SO5 : 1หุ้น1 ก.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
19 เม.ย.64KTC0.88 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
19 เม.ย.64SFLEX0.045 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.636 พ.ค.64
19 เม.ย.64TMT0.50 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6330 เม.ย.64
20 เม.ย.64AIT1.25 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.636 พ.ค.64
20 เม.ย.64AUCT0.23 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
20 เม.ย.64J0.03 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
20 เม.ย.64JMART0.24 บาทเงินสด1 มิ.ย.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
20 เม.ย.64JMT0.41 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.635 พ.ค.64
20 เม.ย.64KBANK2.50 บาทเงินสดกำไรสะสม7 พ.ค.64
20 เม.ย.64PCSGH0.25 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
20 เม.ย.64SAMCO0.03 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
20 เม.ย.64SCB2.30 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
20 เม.ย.64SCB-P2.30 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
20 เม.ย.64TOG0.12 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม7 พ.ค.64
21 เม.ย.64BBL2.50 บาทเงินสดกำไรสะสม10 พ.ค.64
21 เม.ย.64BGC0.12 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
21 เม.ย.64CIMBT0.005 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
21 เม.ย.64KTB0.275 บาทเงินสดกำไรสะสม7 พ.ค.64
21 เม.ย.64KTB-P0.4295 บาทเงินสดกำไรสะสม7 พ.ค.64
21 เม.ย.64LEO0.07 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม7 พ.ค.64
21 เม.ย.64MBAX0.56 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม7 พ.ค.64
21 เม.ย.64TIPCO0.50 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
22 เม.ย.64AMATA0.20 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
22 เม.ย.64HMPRO0.20 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.636 พ.ค.64
22 เม.ย.64MICRO0.055 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
22 เม.ย.64NER0.15 บาทเงินสด1 ต.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
22 เม.ย.64TPLAS0.10 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.637 พ.ค.64
22 เม.ย.64YGG 0.115 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
26 เม.ย.64ACG0.04 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6318 พ.ค.64
26 เม.ย.64APCO0.12 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6310 พ.ค.64
26 เม.ย.64HUMAN0.08 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6317 พ.ค.64
26 เม.ย.64TM0.10 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
27 เม.ย.64ALUCON10.00 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
27 เม.ย.64APP0.15 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
27 เม.ย.64EP0.25 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
27 เม.ย.64III0.10 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6318 พ.ค.64
27 เม.ย.64KWC9.50 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6312 พ.ค.64
27 เม.ย.64SABUY0.03 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
27 เม.ย.64SUN0.05 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
27 เม.ย.64SUN2 : 1หุ้น1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
27 เม.ย.64WHAUP0.16 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม18 พ.ค.64
28 เม.ย.642S0.25 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
28 เม.ย.642S9 : 1หุ้น1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
28 เม.ย.64ADB0.05 บาทเงินสดกำไรสะสม17 พ.ค.64
28 เม.ย.64CKP0.035 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
28 เม.ย.64INSET0.081 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
28 เม.ย.64INSET10 : 1หุ้น1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
28 เม.ย.64PDJ0.10 บาทเงินสดกำไรสะสม19 พ.ค.64
28 เม.ย.64PORT0.035 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6319 พ.ค.64
28 เม.ย.64QH0.08 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6318 พ.ค.64
28 เม.ย.64TACC0.17 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม13 พ.ค.64
28 เม.ย.64TISCO6.30 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6317 พ.ค.64
28 เม.ย.64TISCO-P6.30 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6317 พ.ค.64
28 เม.ย.64UBIS0.25 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6318 พ.ค.64
28 เม.ย.64UKEM0.055 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
29 เม.ย.64ABICO0.004444444444 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
29 เม.ย.64ABICO25 : 1หุ้น1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
29 เม.ย.64ASIAN0.55 บาทเงินสดกำไรสะสม17 พ.ค.64
29 เม.ย.64ASIAN2 : 1หุ้นกำไรสะสม17 พ.ค.64
29 เม.ย.64BJC0.60 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
29 เม.ย.64COM71.00 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
29 เม.ย.64CRC0.40 บาทเงินสดกำไรสะสม21 พ.ค.64
29 เม.ย.64ECF0.0125 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
29 เม.ย.64GTB0.02 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6319 พ.ค.64
29 เม.ย.64KISS0.04 บาทเงินสดกำไรสะสม20 พ.ค.64
29 เม.ย.64KKP2.25 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม20 พ.ค.64
29 เม.ย.64MTC0.37 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6317 พ.ค.64
29 เม.ย.64NRF0.004444 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
29 เม.ย.64NRF25 : 1หุ้น1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
29 เม.ย.64RBF0.15 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6319 พ.ค.64
29 เม.ย.64RBF0.15 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6319 พ.ค.64
29 เม.ย.64SAK0.108 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6318 พ.ค.64
29 เม.ย.64SELIC0.0622898024 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6319 พ.ค.64
29 เม.ย.64SELIC3.299987 : 1หุ้น1 ม.ค.-31 ธ.ค.6319 พ.ค.64
29 เม.ย.64SGP0.40 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
29 เม.ย.64SKR0.08 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
29 เม.ย.64SPALI0.50 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
29 เม.ย.64THRE0.04 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6318 พ.ค.64
29 เม.ย.64THREL0.14 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63
29 เม.ย.64TMB0.045 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
29 เม.ย.64TSR0.08 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
30 เม.ย.64GIFT0.05 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6317 พ.ค.64
30 เม.ย.64HFT0.30 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
30 เม.ย.64HTECH0.052 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
30 เม.ย.64L&E0.075 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
30 เม.ย.64MFC1.10 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6319 พ.ค.64
30 เม.ย.64PL0.08 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
30 เม.ย.64PR90.11 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
30 เม.ย.64PRM0.18 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
30 เม.ย.64QTC0.25 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6319 พ.ค.64
30 เม.ย.64ROJNA0.20 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
30 เม.ย.64SC0.18 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
30 เม.ย.64SINGER0.15 บาทเงินสดกำไรสะสม21 พ.ค.64
30 เม.ย.64SRICHA0.40 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6319 พ.ค.64
30 เม.ย.64TPBI0.25 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
30 เม.ย.64VRANDA0.10 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม19 พ.ค.64
30 เม.ย.64WIIK0.09 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
5 พ.ค.64BFIT1.40 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6317 พ.ค.64
5 พ.ค.64CPALL0.90 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
5 พ.ค.64EASTW0.24 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
5 พ.ค.64ICC0.25 บาทเงินสดกำไรสะสม25 พ.ค.64
5 พ.ค.64LHFG0.040 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
5 พ.ค.64LPH0.10 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
5 พ.ค.64MFEC0.40 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
5 พ.ค.64MGT0.07 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
5 พ.ค.64NETBAY0.7819 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
5 พ.ค.64OSP0.65 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
5 พ.ค.64PIMO0.034 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
5 พ.ค.64PRAPAT0.02 บาทเงินสดกำไรสะสม24 พ.ค.64
5 พ.ค.64SAWAD 1.80 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม21 พ.ค.64
5 พ.ค.64SCG0.061 บาทเงินสดกำไรสะสม25 พ.ค.64
5 พ.ค.64TCAP1.80 บาทเงินสดกำไรสะสม21 พ.ค.64
5 พ.ค.64TCAP-P1.80 บาทเงินสดกำไรสะสม21 พ.ค.64
5 พ.ค.64THIP1.075 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6324 พ.ค.64
5 พ.ค.64THIP8 : 1หุ้น1 ก.ค.-31 ธ.ค.6324 พ.ค.64
5 พ.ค.64TOA0.26 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
5 พ.ค.64TPA0.45 บาทเงินสดกำไรสะสม20 พ.ค.64
6 พ.ค.64AKP0.023 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
6 พ.ค.64AQUA0.01 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
6 พ.ค.64ASEFA0.28 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
6 พ.ค.64CHG0.03 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
6 พ.ค.64D0.01111 บาทเงินสดกำไรสะสม21 พ.ค.64
6 พ.ค.64D5 : 1หุ้นกำไรสะสม21 พ.ค.64
6 พ.ค.64EKH0.11 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
6 พ.ค.64GUNKUL0.182 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6324 พ.ค.64
6 พ.ค.64ICHI 0.50 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม21 พ.ค.64
6 พ.ค.64IIG0.15 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
6 พ.ค.64ILINK0.14 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6319 พ.ค.64
6 พ.ค.64ILM0.27 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6319 พ.ค.64
6 พ.ค.64IVL0.175 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
6 พ.ค.64KAMART0.04 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
6 พ.ค.64KEX0.22 บาทเงินสด1 มิ.ย.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
6 พ.ค.64KUMWEL0.09 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
6 พ.ค.64KWM0.072 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
6 พ.ค.64LH0.30 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม21 พ.ค.64
6 พ.ค.64MITSIB0.04616 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
6 พ.ค.64MITSIB20 : 1หุ้น1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
6 พ.ค.64MODERN0.15 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม20 พ.ค.64
6 พ.ค.64PAF0.015 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
6 พ.ค.64PREB0.40 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
6 พ.ค.64RICHY0.004831080 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64
6 พ.ค.64RICHY27 : 1หุ้น1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64
6 พ.ค.64RPH0.10 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
6 พ.ค.64SABINA0.45 บาทเงินสดกำไรสะสม21 พ.ค.64
6 พ.ค.64SCN0.0425 บาทเงินสดกำไรสะสม20 พ.ค.64
6 พ.ค.64SORKON0.20 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
6 พ.ค.64SSF0.3272 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
6 พ.ค.64SVI0.11 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6317 พ.ค.64
6 พ.ค.64SWC0.25 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม25 พ.ค.64
6 พ.ค.64TNL0.07 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม25 พ.ค.64
6 พ.ค.64TPCH0.11 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
6 พ.ค.64TPOLY0.01065 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
6 พ.ค.64UPOIC0.20 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
6 พ.ค.64WACOAL0.50 บาทเงินสดกำไรสะสม25 พ.ค.64
6 พ.ค.64WICE0.14 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6314 พ.ค.64
7 พ.ค.64AHC0.25 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
7 พ.ค.64APCS0.06 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
7 พ.ค.64AU0.06 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
7 พ.ค.64BEM 0.10 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
7 พ.ค.64CHAYO0.0037037 บาทเงินสดกำไรสะสม21 พ.ค.64
7 พ.ค.64CHAYO15 : 1หุ้นกำไรสะสม21 พ.ค.64
7 พ.ค.64COLOR0.05 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม25 พ.ค.64
7 พ.ค.64CSS0.03 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6327 พ.ค.64
7 พ.ค.64ESTAR0.01 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6327 พ.ค.64
7 พ.ค.64MOONG0.18 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6324 พ.ค.64
7 พ.ค.64NPK0.10 บาทเงินสดกำไรสะสม24 พ.ค.64
7 พ.ค.64NYT0.20 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6327 พ.ค.64
7 พ.ค.64ORI0.39 บาทเงินสด1 ต.ค.-31 ธ.ค.6318 พ.ค.64
7 พ.ค.64RJH0.45 บาทเงินสด1 ต.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
7 พ.ค.64S & J1.00 บาทเงินสดกำไรสะสม25 พ.ค.64
7 พ.ค.64SCM0.034 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64
7 พ.ค.64SICT0.0430 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64
7 พ.ค.64TOPP6.33 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64
7 พ.ค.64TPAC0.292 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6320 พ.ค.64
7 พ.ค.64TVI 0.20 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
7 พ.ค.64VIBHA0.040 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6324 พ.ค.64
7 พ.ค.64WHA0.0635 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม25 พ.ค.64
10 พ.ค.64ALLA0.07 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
10 พ.ค.64AMARIN0.12 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
10 พ.ค.64ARROW0.08 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม25 พ.ค.64
10 พ.ค.64BAY0.35 บาทเงินสดกำไรสะสม27 พ.ค.64
10 พ.ค.64BCH0.13 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
10 พ.ค.64CHARAN2.60 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6327 พ.ค.64
10 พ.ค.64CK0.20 บาทเงินสดกำไรสะสม25 พ.ค.64
10 พ.ค.64CPR0.08 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6327 พ.ค.64
10 พ.ค.64CSR0.69 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64
10 พ.ค.64FNS0.15 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6327 พ.ค.64
10 พ.ค.64JUBILE0.44 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
10 พ.ค.64JWD0.22 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64
10 พ.ค.64M0.50 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม25 พ.ค.64
10 พ.ค.64NOBLE0.50 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม27 พ.ค.64
10 พ.ค.64PPM0.015 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64
10 พ.ค.64SMART0.07 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
10 พ.ค.64SSSC0.106 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64
10 พ.ค.64STI บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64
10 พ.ค.64SUPER0.006 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม28 พ.ค.64
10 พ.ค.64TC0.25 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6327 พ.ค.64
10 พ.ค.64TPCORP0.60 บาทเงินสดกำไรสะสม25 พ.ค.64
10 พ.ค.64VNT0.90 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6321 พ.ค.64
11 พ.ค.64AMC0.14 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64
11 พ.ค.64AP0.40 บาทเงินสดกำไรสะสม27 พ.ค.64
11 พ.ค.64AP0.05 บาทเงินสดกำไรสะสม27 พ.ค.64ปันผลพิเศษ
11 พ.ค.64BLA0.23 บาทเงินสดกำไรสะสม
11 พ.ค.64CCP0.02 บาทเงินสดกำไรสะสม25 พ.ค.64
11 พ.ค.64FMT1.625 บาทเงินสดกำไรสะสม25 พ.ค.64
11 พ.ค.64KUN0.03 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6324 พ.ค.64
11 พ.ค.64KUN10 : 1หุ้น1 ม.ค.-31 ธ.ค.6324 พ.ค.64
11 พ.ค.64PG0.10 บาทเงินสดกำไรสะสม25 พ.ค.64
11 พ.ค.64SENA0.185035 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6324 พ.ค.64
11 พ.ค.64SK0.02 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
11 พ.ค.64TEAMG0.05 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64
11 พ.ค.64TRT0.02 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6325 พ.ค.64
11 พ.ค.64TRU0.06 บาทเงินสดกำไรสะสม25 พ.ค.64
11 พ.ค.64TWPC0.134 บาทเงินสดกำไรสะสม21 พ.ค.64
11 พ.ค.64TWPC0.134 บาทเงินสดกำไรสะสม21 พ.ค.64
12 พ.ค.64KCM0.0045 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6327 พ.ค.64
12 พ.ค.64SIAM 0.05 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6327 พ.ค.64
12 พ.ค.64SMIT0.16 บาทเงินสด1 ก.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64
13 พ.ค.64BRR0.06 บาทเงินสดกำไรสะสม28 พ.ค.64
13 พ.ค.64PF0.02 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64
13 พ.ค.64SSP0.011111 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม28 พ.ค.64
13 พ.ค.64SSP10 : 1หุ้น1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 และกำไรสะสม28 พ.ค.64
17 พ.ค.64CPF 0.60 บาทเงินสด1 ม.ค.-31 ธ.ค.6328 พ.ค.64

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม