TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม All Futures สิ้นวันที่ 11 มี.ค. 64 >> copy จากเว็บไซต์

ณ วันที่ 11/03/64หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
สถาบัน201,608227,297-25,689
ต่างชาติ121,434130,111-8,677
ในประเทศ316,293281,927+34,366

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม