–TFEX ไม่มีสรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Interest Rate สิ้นวันที่ 11 มี.ค. 64 >> copy จากเว็บไซต์

.

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม