ทดสอบทำข่าวตาราง #1


ล่าสุด
เปลี่ยนแปลงมูลค่า
(ลบ.)
SET 1,545.30+11.1963,974.67
SET50 960.10+6.4938,132.85
SET100 2,169.59+14.8348,359.59
sSET 801.80+3.383,579.18
SETCLMV 1,012.09+2.8920,281.20
SETHD 1,129.79+19.9319,219.81
SETTHSI 980.64+7.5136,682.45
SETWB 957.38-0.408,993.72
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ที่มา: set.or.th