ทดสอบทำข่าวตาราง #2

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 04 มี.ค. 2564หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
สถาบัน8,676.339,544.26-867.93
บัญชีบล.10,910.3111,574.30-663.99
ต่างประเทศ40,983.5640,260.77722.79
ในประเทศ48,284.6847,475.55809.13
มูลค่าการซื้อขายรวม108,854.87 ล้านบาท

ที่มา: SET