‘ช้อปปี้’ ตอบแทนชุมชนเพื่อสังคมไทย ‘We Serve as We Give’ ผนึกกำลังเพื่อนพนักงาน มอบของใช้จำเป็นและสื่อเพื่อการศึกษาให้แก่เยาวชน และผู้อาศัยในชุมชน ส.พัทยา

เมื่อเร็วๆ นี้ ‘ช้อปปี้’ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน นำโดย นายอีริค บุย หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) และ นายการัน อำบานี หัวหน้าฝ่ายจัดการกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมไทยในช่วงท้ายปี ‘We Serve as We Give’ โดยถือเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กรอย่าง “We Serve” ที่ช้อปปี้ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพื่อเชื่อมต่อองค์กรและสังคมผ่านการช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ โดยกิจกรรมครั้งนี้ ช้อปปี้ได้รวบรวมของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิตและสื่อการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ทางการกีฬา และอุปกรณ์ศิลปะ เพื่อส่งมอบให้แก่เยาวชนและผู้อยู่อาศัยที่ขาดโอกาสในชุมชน ส.พัทยา เขตห้วยขวาง กทม. กว่า 130 ครัวเรือน จากการร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนพนักงานช้อปปี้ที่ให้การสนับสนุนและร่วมบริจาคอย่างท่วมท้น โดยถือเป็นกิจกรรมนำร่องในการดำเนินการตามเป้าหมายของช้อปปี้ที่ต้องการส่งต่อความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยอย่างแท้จริง

ที่มา: ทริปเปิล เอท ไอเดียส์