สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อม​อาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 9 คน 8 ม.ค.​ 64  เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาสนลพบุรี