สพน. สุโขทัย ร่วมสร้างนวัตกรรมเครื่องแบนกล้วยเชิงอุตสาหกรรม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยสัมภาษณ์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามอย่างที่ร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 และได้พัฒนานวัตกรรม เครื่องแบนกล้วยเชิงอุตสาหกรรม ร่วมกับ…

InfoQuest Limited

8 ม.ค. 64

ไม่หยุดเรียนรู้ ! สภาวิศวกร ชวนฟังสัมมนาออนไลน์ฟรี ตลอดเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564

สภาวิศวกร ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ภายใต้โครงการสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฟรี! ตลอดเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อถ่ายทอดข้อมูลด้านวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ…

InfoQuest Limited

8 ม.ค. 64

อองฟองต์ (Enfant) ส่งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน

นางกาญจนา ตั้งเสรีสุขสันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าและการตลาด บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย “ผ้าอ้อมสำเร็จรูปอองฟองต์”…

InfoQuest Limited

8 ม.ค. 64

มูลนิธิกรุงศรีมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

มูลนิธิกรุงศรีอยุธยา โดยนายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ที่ 2 จากซ้าย) เลขานุการ มูลนิธิกรุงศรี มอบผ้าห่มจำนวน 500 ผืน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารที่กำลังประสบภัยหนาวผ่านโครงการ…

InfoQuest Limited

8 ม.ค. 64

ก.แรงงาน เร่งระดมสมองวางแผนพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve

วันที่ 7 ม.ค. 64 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1…

InfoQuest Limited

8 ม.ค. 64

สนพ.มหาสารคาม ทดสอบมาตรฐานช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1  ในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับบุคคลทั่วไปและกลุ่มนักศึกษา และผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร…

InfoQuest Limited

8 ม.ค. 64

โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย จัดเต็มหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ภาคปฏิบัติ ครั้งแรกในประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ GCNT จัดหลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ภาคปฏิบัติ” สำหรับภาคธุรกิจ โดยมีบริษัทชั้นนำ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 20 บริษัท…

InfoQuest Limited

8 ม.ค. 64

พัฒนาฝีมือมหาสารคาม ทดสอบมาตรฐานฯช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ให้กับกลุ่มนักศึกษาระดับปวส.จากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถ…

InfoQuest Limited

8 ม.ค. 64

สนพ.มหาสารคาม รับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าในการออกหนังสือรับรอง

วันที่ 7 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ช่างซ่อมบำรุงที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าภายในอาค…

InfoQuest Limited

8 ม.ค. 64

สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจ สปก. ขับเคลื่อนภารกิจตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ

วันที่ 6 มกราคม 2564 สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2557 โดยมีการตรวจในประเด็น การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรง…

InfoQuest Limited

8 ม.ค. 64
1 2 3 4 116