ทำไมต้องฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด ที่โรงพยาบาลรามคำแหง?

ทำไมต้องฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด ที่โรงพยาบาลรามคำแหง?

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด (Cardiac Rehabilitation) เป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ที่ช่วยให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวล มีความมั่นใจว่าจะสามารถใช้ชีวิตประจำวันและออกกำลังกายได้อย่างปกติและส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดโรงพยาบาลรามคำแหง เป็นแผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดที่มีความเป็นเลิศ มุ่งเน้นเฉพาะทางเรื่องการฟื้นฟูและดูแลสมรรถภาพหัวใจและปอด และป้องกันไม่ให้กลับมาเกิดโรคนี้อีก

แผนกแห่งนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องการฟื้นฟู ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย รวมถึงให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและปอด แผนกแห่งนี้ยังเพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกายและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ช่วยเฝ้าระวังความผิดปกติ ระวังการออกกำลังกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกายระดับมาตรฐานสากลที่ทันสมัยและครบวงจร

** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ram-hosp.co.th/readcenter_clinic/81

สายด่วนสุขภาพโทร 0 2743 9999 ต่อ 2999 แอดไลน์โรงพยาบาลรามคำแหง ID Line : @ramhospital หรือ คลิก https://lin.ee/dED0pj2

ที่มา: โรงพยาบาลรามคำแหง

Symbol: RAM