รพ. พญาไท 1 จัดโครงการ  “ปันปัน” ช่วยเหลือสังคม ปีที่ 4

พญ.สุขุมาลย์ สว่างวารี  สูติแพทย์และแพทย์มะเร็งนรีเวช และผ่าตัดส่องกล้องรพ.พญาไท 1 พร้อมทีมการตลาดนำโดยคุณรัชรฐ ศักดิ์ติวิทย์กุล ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ รพ.พญาไท1 จัดกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือสังคม “โครงการปันปัน” ซึ่งได้จัดต่อนื่องกันเป็นปีที่ 4  โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม พร้อมของแจกจากแพทย์ พยาบาล และพนักงานของรพ. พญาไท 1 นำมามอบให้กับน้องๆ ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลาย จำนวน 100 คน รวมถึงกิจกรรมสอนให้น้องๆ รู้จักวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง และสอนให้ระมัดระวัง การพบปะผู้คน หลีกเลี่ยง การติดเชื้อ โดยมีนายณัฐพจน์ ภูแช่มโชติ ครูใหญ่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และนางทัศนีย์  มะลิซ้อน หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ กศน. สถานสงคราะห์เด็กหญิงและคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ที่มา: เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล