SMIT: The interim dividend payment (Edit)

Dividend payment / Omitted dividend payment Subject                                  : Cash dividend paymentDate of Board resolution                 : 11-Aug-2021Type of dividend payment                 : Cash dividend paymentRecord date for the right to receive     : 27-Aug-2021dividends (Update)Ex-dividend date (Update)                : 26-Aug-2021Payment for                              : Common shareholdersCash dividend payment (baht per…

InfoQuest Limited

13 ส.ค. 64

SMIT: The interim dividend payment

Dividend payment / Omitted dividend payment Subject                                   : Cash dividend paymentDate of Board resolution                   : 11-Aug-2021Type of dividend payment                  : Cash dividend paymentRecord date for the right to receive      : 27-Aug-2021dividends (Update)Ex-dividend date (Update)                  : 26-Aug-2021Payment for                               : Common shareholdersCash dividend payment (baht…

InfoQuest Limited

13 ส.ค. 64

ตลาดตราสารหนี้ไทย ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 61,670 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 2,394 ล้านบาท 2.  564 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 258 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.8%   ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01% >> ภาพรวมของตลาดในวันนี้ <<                Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้าประมาณ 1 bps.…

InfoQuest Limited

5 ส.ค. 64

“ผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงในตราสารระยะยาว”

ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ (19 – 23 ก.ค. 64) สัปดาห์ก่อนหน้า (12 – 16 ก.ค. 64) เปลี่ยนแปลง (%) สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. – 23 ก.ค. 64) มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ – Outright Trading (ล้านบาท) 373,005.23 374,891.92 -0.50% 9,271,284.01 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 74,601.05 74,978.38 -0.50% 68,676.18 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 112.80 112.04 0.68%   ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond…

InfoQuest Limited

5 ส.ค. 64

มาตรการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้านการศึกษาช่วงวิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรการศึกษาและประชาชนทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้านการศึกษาช่วงวิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษา…

InfoQuest Limited

5 ส.ค. 64

ข่าวสารในช่วงวิกฤติโควิด-19

ในภาวะวิกฤติโควิด-19 นี้ประชาชนต่างก็ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ เมื่อมีข้อมูลจำนวนมากและมาจากหลากหลายแหล่ง จึงทำให้เกิดความสับสนและวิตกกังวลตามมา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อก…

InfoQuest Limited

5 ส.ค. 64

ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 13 มิ.ย.อยู่ที่ 106,882 โดส

กลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย(คน) จำนวนผู้รับวัคซีน จำนวนผู้รับวัคซีน จำนวนผู้รับวัคซีน จำนวนผู้รับวัคซีน เข็มที่ 1 (คน) ร้อยละ เข็มที่ 2 (คน) ร้อยละ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 712,000 718,372 100.9 615,592 86.5 เจ้าหน้าที่ด่านหน้า 1,900,000 487,829 25.7 241,940 12.7 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1,000,000 224,873 22.5 104,264 10.4 ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 5,350,000 402,904 7.5 78,990 1.5 ประชาชนทั่วไป 28,538,000 1,942,440 6.8 581,923 2.0…

InfoQuest Limited

23 ก.ค. 64

test

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เพิ่มขึ้น (โดส) สะสมตั้งแต่ 7 มิ.ย.64 สะสมตั้งแต่ 28 ก.พ.64 13 มิ.ย. 106,882 2,087,603 6,188,124 เข็มที่ 1 75,128 1,761,667 4,531,914 – Sinovac 26,583 338,800 3,010,550 – AstraZeneca 48,545 1,422,867 1,521,364 เข็มที่ 2 31,754 325,936 1,656,210 – Sinovac 31,502 303,974 1,621,574 – AstraZeneca 252 21,962 34,636

InfoQuest Limited

23 ก.ค. 64

test prg

ปตท. ขยายเวลาส่วนลด LPG ถึงมิถุนายน 64 มุ่งลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีรายได้น้อย พร้อมบริหารจัดการพลังงานให้มีเพียงพอใช้รับเทศกาลสงกรานต์

InfoQuest Limited

30 มี.ค. 64

ปตท. ขานรับนโยบายรัฐ ช่วยประชาชนลดต้นทุนพลังงานช่วงโควิด-19 ขยายเวลาส่วนลด LPG

ปตท. ขยายเวลาส่วนลด LPG ถึงมิถุนายน 64 มุ่งลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีรายได้น้อย พร้อมบริหารจัดการพลังงานให้มีเพียงพอใช้รับเทศกาลสงกรานต์วันนี้ (30 มีนาคม 2564) – นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์…

InfoQuest Limited

30 มี.ค. 64
1 2 3 591