พยากรณ์อากาศประจำวัน >> copy จากเว็บไซต์

ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก…

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64

TEST – แบบ 59 >> copy จากเว็บไซต์

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/03/2564 50,000 0.98 ซื้อ Link กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL) นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/03/2564 1,554,500 2.84 ซื้อ Link คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) นาย ปัญญ์ เกษมทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ…

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64

TEST: Apick >> copy จาก Excel

ชื่อย่อหุ้น โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย แนวรับ แนวต้าน Stop Loss BBL AIRA Follow Buy เหนือ 131.00 บาท เล่นรอบใหญ่ – 125.00,123.00 134.50,148.00 121.00 BEM AIRA ซื้อเล่นรอบ – 8.70,8.60 9.10,9.35 8.60 BEM GLOBLEX – – 8.50 8.85-9.20 8.40 BLAND KINGSFORD ซื้อเก็งกำไร – 1.09 1.51-1.21 1.05 BTS CGS-CIMB ซื้อ 9.55 9.55,9.45 10.00,10.30 < 9.30 CBG AIRA Follow Buy เหนือ 146.00 […]

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64

TEST: มติครม. แบบมีตาราง Merge Cell

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบดังนี้ 1. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 152) ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป กบง. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 (ครั้งที่ 22) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลั…

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64

TEST: CABT มีตาราง Merge Cell

ประเด็น แนวทางฯ ตาม แผน PDP 2018 แนวทางฯ ตามแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (ตามมติ กพช. ครั้งที่ 3/2563) ปี 2563 ปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มบ้านอยู่อาศัย (1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย1 (2) กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาลและสูบน้ำเพื่อการเกษตร2 (โครงการนำร่อง) โดยมีกำลังผลิตติดตั้งมากกว่า 10 กิโลวัตต์แต่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ ปริมาณรับซื้อ 100 เมกะวัตต์ 50 เมกะวัตต์ โรงเรียนและสถานศึกษา  20 เมกะวัตต์ โรงพยาบาล               20 เมกะวัตต์…

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64

TEST: มติครม. แบบมีตารางปกติ มีรูป

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณ…

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64

U.S. Dollar against other currencies at 09:05 (BKK time)

BAHT USDTHB 30.6300 -0.0700 -0.2300 AUSTRALIAN DOLLAR AUDUSD 0.7743 0.0010 0.1300 CANADIAN DOLLAR USDCAD 1.2607 -0.0001 -0.0100 EURO EURUSD 1.1929 0.0003 0.0300 HONG KONG DOLLAR USDHKD 7.7610 -0.0009 -0.0100 MALAYSIAN RINGGIT USDMYR 4.1150 -0.0100 -0.2400 NEW ZEALAND DOLLAR NZDUSD 0.7205 0.0013 0.1800 POUND STERLING GBPUSD 1.3933 0.0003 0.0200 RUPIAH USDIDR 14368.2000 -10.8795 -0.0800 SINGAPORE DOLLAR […]

InfoQuest Limited

11 มี.ค. 64

TEST: Forward P/E ตลาดหุ้นไทย >> copy จาก Excel

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปภาพรวมอัตราส่วนระหว่างราคาหลักทรัพย์ต่อกำไรสุทธิคาดการณ์ต่อหุ้น (Forward P/E ratio) ของตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) เทียบกับตลาดในภูมิภาค ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ค่า Forward P/E ของ SET และ MAI อยู่ที่ 19.33 เท่า และ 26.47 เท่า ตามลำดับ ประเทศ 28 ก.พ. 63 31 ม.ค. 64 28 ก.พ. 64 ฮ่องกง 10.95 11.34 11.37 mai 16.30 13.27 13.50 จีน 11.49 12.45 14.03 เวียดนาม 16.67 14.91 14.58 สิงคโปร์ 13.07 […]

InfoQuest Limited

10 มี.ค. 64

ASPFUNDS: NAV of Open-Ended Funds (09/03/21)

Asset Plus Fund Management(บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด) As of: 09 Mar 21 Fund name (English) Fund Code Date NAV per unit  Buy Sell  Total NAV Asset Plus Fixed Income Fund ASP 25/08/20 16.8274 16.8274 16.8275         863,355,850.60 Asset Plus Fixed Income Fund 2 ASP2 25/08/20 14.0800 – 14.0801            8,924,499.16 Asset Plus AI Fixed Income […]

InfoQuest Limited

10 มี.ค. 64
1 2 3 4 5 591