เทศกาล Ho Chi Minh City Ao Dai Festival ครั้งที่ 7 จัดการประกวด “I love Vietnamese Ao Dai”

ตลอดการจัดงาน 6 ครั้งที่ผ่านมา เทศกาล Ho Chi Minh City Ao Dai Festival มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการจัดงานครั้งที่ 7 ภายใต้ธีม “I love Vietnamese Ao Dai”…

InfoQuest Limited

28 ธ.ค. 63