จาโลน กรุ๊ป วางศิลาฤกษ์เตรียมเปิดโรงงานใหม่ ในนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท จาโลน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทางเคมี Molecular Sieve ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างฐานการผลิตแห่งใหม่ ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2  จ.ชลบุรี พร้อมเสริมทัพกำลังการผลิตเคมีภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อรับรองกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค

บรรยายภาพ: นางสาวลัดดา โรจนาวิไลวุฒิ (กลางซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดิน และอาคารอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีแก่ มร. หลี่ เหลาปู้ (ขวา) ประธานบริษัท จาโลน (ประเทศไทย) จำกัด และ มร. เกา หงเหลียน  (กลางขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ บริษัท จาโลน (ประเทศไทย) จำกัด ในพิธีวางศิลาฤกษ์

ที่มา: แฟรนคอม เอเซีย