7UP เนื้อหอมกองทุนโครงสร้างพื้นฐานจากฮ่องกง ขอร่วมทุนธุรกิจบำบัดน้ำเข้าถือหุ้นบริษัทลูก “SAM” หนุนกระแสเงินสดคล่องตัวได้รับวงเงินกู้ 144.05 ลบ.

7UPเผยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานสัญญาชาติฮ่องกง “Resonance Industrial Water Infrastructure” สนใจเข้าลงทุนถือหุ้นใน “SAM” บริษัทลูกดำเนินธุรกิจบำบัดน้ำให้กับCPF ภายหลังเห็นโอกาสทางธุรกิจ…

InfoQuest Limited

28 ธ.ค. 63

7UP อัพเดทภาพรวมธุรกิจส่งท้ายท้ายปี 63

7UP อัพเดทภาพรวมธุรกิจส่งท้ายท้ายปี 63 รับงานบำบัดน้ำให้ฟาร์มกุ้งของ CPF เฟส 3 อีก 60,000 ลบ.ม. มองธุรกิจสาธารณูปโภคใช้เป็นวัคซีนสู้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย นายมนต์เทพ มะเปี่ยม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหา…

InfoQuest Limited

16 ธ.ค. 63