อบรมหลักสูตร Economic and Business Data Analysis ศาสตร์แห่งข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน จัดอบรมหลักสูตร Economic and Business Data Analysis (with Tableau) ศาสตร์แห่งข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์…

InfoQuest Limited

8 ม.ค. 64

บริการ “สายตรง ฟ ฟัน” คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ” ให้คำปรึกษาปัญหาทางทันตกรรม ในช่วงการระบาดของ COVID-19

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดให้บริการ “สายตรง ฟ ฟัน กับทันตะ จุฬาฯ” ในช่วงการระบาดของ COVID-19 เพื่อประเมินความเร่งด่วนฉุกเฉิน ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาทางทันตกรรม ผ่านสองช่องทางคือ Line :…

InfoQuest Limited

7 ม.ค. 64

Virtual Healthcare Platform คลินิกสุขภาพเสมือนจริงในงานกาชาดออนไลน์

ความพิเศษงานกาชาดปีนี้ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง มีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจให้ผู้ชมได้สัมผัสด้วยความตื่นตาตื่นใจ หนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมทางสุขภาพ Virtual Healthcare ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโด…

InfoQuest Limited

24 ธ.ค. 63

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ลดฝุ่น PM2.5 นวัตกรรมจากงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่เกินค่ามาตรฐานได้สร้างความวิตกกังวลให้กับทุกคน รวมถึงคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้ ผลิตภัณฑ์…

InfoQuest Limited

18 ธ.ค. 63

ขอเชิญร่วมงาน “ก้าวเล็ก…ฝันใหญ่… Go Together สู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม”

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน“ก้าวเล็ก…ฝันใหญ่… Go Together สู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม” ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมตึกนวัตกรรม…

InfoQuest Limited

15 ธ.ค. 63

อบรมการตลาดออนไลน์ กลุ่มอาชีพสตรีโครงการเอสโซ่พัฒนา

รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ที่ปรึกษางานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมผู้แทน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ และกลยุทธ์ในการขายของตลาดออนไลน์ ในหัวข้อ…

InfoQuest Limited

2 ธ.ค. 63

Chula UltimateX Library ต้นแบบห้องสมุด Unmanned Library แห่งแรกของประเทศไทยที่จุฬาฯ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว Chula UltimateX Library ห้องสมุดที่ให้บริการในรูปแบบ Unmanned Library แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณชั้น 2…

InfoQuest Limited

27 พ.ย. 63

DIRU นิเทศ จุฬาฯ เปิดเว็บไซต์ “คิด คุย ค้น” เรียนรู้ลดความเสี่ยงออนไลน์พร้อมให้ประชาชนใช้งานแล้ว

หน่วยปฏิบัติการวิจัยฯ DIRU นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เปิดตัวเว็บไซต์ www.thaidigitalcitizen.net ให้ประชาชนเรียนรู้เพื่อลดความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ เสนอกระบวนการเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันด้วยหลักการ “คิด คุย ค้น”…

InfoQuest Limited

25 พ.ย. 63

“อุปกรณ์ตรวจหาโรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัขและแมว” รางวัล Grand Prize งานประกวดนวัตกรรม IWIS 2020

“อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์ชิปสำหรับตรวจหาไมโครฟิลาเรีย” ผลงานวิจัยของ ผศ.น.สพ.ดร. ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.สพ.ญ.ศริยา อัศวกาญจน์ ภาควิชาสรีรวิทยา…

InfoQuest Limited

23 พ.ย. 63

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขัน โต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563

นายชนกันต วิทยศักดิ์พันธุ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และ น.ส. ณัฐญา จารุเวคิน นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยจากการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษ…

InfoQuest Limited

23 พ.ย. 63