เลือดออกตอนแปรงฟัน เสี่ยงฟันหลุดได้เร็วๆ นี้

“โรคเหงือก” เป็นปัญหาในช่องปากที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่จากการแปรงฟันไม่สะอาด แล้วส่งผลให้แบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่ก่อตัวขึ้นระหว่างเหงือกและฟันของเรา…

InfoQuest Limited

18 พ.ย. 63
1 2 3